logo_male_spiegiel.png

Deska warstwowa

Zapraszamy do współpracy parkieciarzy i sklepy budowlane. Prowadzimy tylko sprzedaż hurtową.

Galeria wybarwień kolorystycznych dębowych desek podłogowych litych i warstwowych:

Dla klientów którzy w swoich domach mają ogrzewanie podłogowe oferujemy deski warstwowe.

Zbudowane są z warstwy użytkowej drewna dębowego i jesionowego o grubości 6 mm lub 4 mm i warstwy podkładowej, którą jest sklejka liściasta wodoodporna.

deska warstwowa

Połączenie to daje dobrą stabilność i odporność na duże zmiany temperatury i wilgotności występujące przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego.

 

Produkowane elementy są szerokości od 130, 150, 170, lub 190mm, długości 600, 900, 1200, lub 1800mm i grubościach odpowiednio:

  • 13 mm - lamela użytkowa 4 mm
  • 15 mm - lamela użytkowa 6 mm

Na zamówienie może być wykonana grubość 20 mm.
Deski warstwowe montuje się do podłoża na klej. Przy zastosowaniu w pomieszczeniu ogrzewania podłogowego, ze względu na duże zmiany temperatury i wilgotności w elementach drewnianych powodujących występowanie w nich naprężeń zalecamy powierzenie montażu profesjonalnej firmie.

deska warstwowa2

Gwarancja na ogrzewanie podłogowe.

Gwarantujemy ze produkowana przez nas deska dębowa warstwowa może mieć zastosowanie na ogrzewaniu podłogowym o ile będą spełnione następujące warunki:

1. Maksymalna temperatura powierzchni przez cały okres użytkowania nie powinna przekraczać 26° C. W celu sprawdzenia właściwego użytkowania podłogi należy wbudować pod posadzkę plomby monitorujące historie temperatury.
2. Montaż podłogi powinien być przeprowadzony przez wyspecjalizowana firmę parkieciarska.
3. Podłoże musi spełniać wszystkie aktualnie obowiązujące normy dotyczące podłoży dla podłóg drewnianych.
4. Przed montażem parkietu należy przeszlifować powierzchnie podkładu.
5. Wymagany jest montaż "plomb termicznych" lub tzw. "wlepek" badających historie temperatury.
6. Podczas montażu parkietu i w trakcie jego użytkowania należy utrzymywać właściwe warunki klimatyczne pomieszczenia a w szczególności zadbać o wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Po wpływem zmian wilgotności drewno zmienia swoje wymiary. Najlepsze warunki dla podłóg drewnianych występują przy temperaturze powietrza 18-21 °C i wilgotności względnej powietrza od 45% do 65%. Wyższa wilgotność może powodować pęcznienie drewna i grozić łódkowaniem. Mniejsza wilgotność może powodować kurczenie sie drewna i powstawanie szczelin miedzy klepkami, co nie może być powodem do roszczeń reklamacyjnych.
7. Posadzkę drewniana należy zawsze kleić do podkładu. Dzięki temu uzyska sie lepsze przenikanie ciepła i zredukuje skurcz i pęcznienie drewna
8. Na drewnianych posadzkach ogrzewanych nie należy rozkładać dywanów, pod którymi tworzy sie strefa ciepła bez wymiany powietrza. Powstają w tych miejscach wyraźne i duże szczeliny.
9. W okresie zimowym - grzewczym bezwzględnie stosować nawilżacze powietrza w celu utrzymania wymaganej wilgotności względnej.
10. Nie zastosowanie sie do ww. wytycznych spowoduje odrzucenie jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych.

Deska warstwowa - przykłady realizacji

Producent deski podłogowej - Spigiel BM Sp. z o.o.